Sprzedaż mieszkania zazwyczaj wiąże się z osiągnięciem wysokiego dochodu, co przekłada się na obowiązek opodatkowania. Zobacz, kto musi go zapłacić, jak odpowiednio wyliczyć należność oraz kiedy można skorzystać ze zwolnienia.

Podatek od sprzedaży mieszkania płaci sprzedający, ponieważ to on osiąga dochód z tytułu takiej transakcji. Jest to PIT, czyli podatek dochodowy, który oblicza się od zarobku związanego z odpłatnym zbyciem nieruchomości lub praw majątkowych, czyli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa wieczystego użytkowania gruntów czy prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Ile wynosi podatek od sprzedaży mieszkania i jak go zapłacić?

Jak sama nazwa wskazuje, podatek dochodowy płaci się od osiągniętego dochodu. Jego stawka wynosi 19 proc., ale trzeba pamiętać, że nie liczy się go od całej wartości sprzedanego mieszkania.

Oznacza to, że od osiągniętego w ten sposób przychodu trzeba odjąć koszty uzyskania przychodu (np. koszty pośrednictwa przy sprzedaży, opłaty sądowe, odsetki od kredytu hipotecznego, którego mieszkanie jest zabezpieczeniem czy koszty notarialne). Następnie należy dodać odpisy amortyzacyjne, dokonane od sprzedawanej nieruchomości lub praw.

Czas na zapłatę podatku od sprzedaży mieszkania mamy do terminu, w którym trzeba złożyć zeznania PIT w kolejnym roku, następującym po tym, w którym doszło do transakcji. Jeżeli więc sprzedaliśmy mieszkanie w 2022 roku, to czas na złożenie formularza PIT mamy do 2 kwietnia 2023 r.

Odpowiednim do tego celu jest PIT-39, który należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Jak obliczyć podatek do zapłaty?

Aby obliczyć podatek dochodowy od sprzedanego mieszkania, trzeba wyliczyć podstawę do opodatkowania. W tym celu od przychodu, czyli ceny sprzedaży, trzeba odjąć koszty, które wystąpiły w przypadku naszej transakcji i do tego dodać odpisy amortyzacyjne.

Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotówek i wyliczyć z niej 19 proc. Tę sumę trzeba analogicznie zaokrąglić i w ten sposób wyliczymy podatek do zapłaty.

Kto jest zwolniony z odprowadzania podatku?

Warto wiedzieć, że podatek od sprzedaży mieszkania jest pobierany tylko wtedy, jeżeli transakcja sprzedaży nastąpi przed upływem 5 lat od jej kupna albo otrzymania w drodze darowizny lub spadku.

Warto pamiętać, że w tym przypadku liczą się pełne lata kalendarzowe, a nie faktyczne 5 lat od nabycia. Jeżeli więc mamy mieszkanie np. od lipca 2020 roku, to bez podatku możemy je sprzedać dopiero w 2026 roku.

Nieruchomość bez konieczności opodatkowania można zbyć również wcześniej, jeżeli otrzymane środki wykorzystamy na realizację własnych celów mieszkaniowych – np. kupno czy remont kolejnego lokum dla siebie. Nie trzeba jednak wydawać tych środków od razu. Mamy na to 3 lata od momentu zbycia nieruchomości. Do tego czasu trzeba podpisać faktyczną umowę kupna mieszkania (deweloperska nie daje prawa do uniknięcia podatku) albo przedstawić faktury, potwierdzające zakupy przeznaczone np. na remont, wykończenie czy przebudowę domu.